Mars Univerzita

images

Lepší něž běžná univerzita.

Hovoříme-li o vašem rozvoji, skutečně věříme, že neexistují žádné hranice. Takže je na vás, abyste své cíle nastavili tak vysoko, jak jen můžete, a naše vlastní Mars Univerzita vám pomůže, abyste jich dosáhli a využili ku prospěchu všech.

Kde je naše univerzita? Všude tam, kde je Mars. Mars U, jak ji nazýváme interně, není budovou či místem. Je to globální tým, který je rozmístěný po celém světě a který je rozdělený do fakult. Fakulty nabízejí nejrůznější vzdělávací programy pro jednotlivá oddělení (marketing, obchod nebo inženýring) pro zdokonalení dovedností napříč jednotlivými funkcemi / transversálních dovedností / cross-funkčních dovedností, jako jsou manažerské dovednosti nebo zaangažování spolupracovníků, nebo poskytují řešení na míru reflektující potřeby byznysu.

Samozřejmě vzdělávání není jen o absolvování kurzů a školení. Jistě, vždy je potřeba mít dobré teoretické základy, a právě ty získáte na kurzech. Náš přístup ke vzdělávání založený na modelu 70/20/10 však říká, že pouze 10% učení by mělo představovat vzdělávání se na kurzech a trénincích. Dalších 20% by mělo být učení se od ostatních, tj. od zkušených mentorů a zbývajích 70% představuje učení se děláním, tj. používání toho, co jste se naučili v praxi. Je to tedy více nežli odškrtnutí účasti na kurzu, více nežli získání dalšího certifikátu. Je to ucelený přístup ke vzdělávání.

Jako spolupracovník Wrigley oceníte, že učení nikdy nekončí. Dokonce i externí odbornící souhlasí s naším přístupem. Organizace Corporate University Exchange opakovaně udělila společnosti Mars ocenění Best Corporate University Launch (2006), Excellence in Business Alignment (2006, 2007, 2010) a Excellence in Leadership (2010). Organizace Gallup udělila v letech 2010 a 2013 společnosti Mars ocenění The Great Workplace Award.

Související odkazy

© 2015 Wm. Wrigley Jr. Company. Všechna práva vyhrazena. Wrigley's, Orbit, Eclipse, Hubba Bubba, 5, Big Red, Lifesavers, Starburst, Winterfresh, Freedent, Skittles, Altoids, Doublemint, Extra, Creme Savers, Juicy Fruit, a další ochranné známky a další pridružené designy jsou ochrannými známkami společnosti Wm. Wrigley Jr. Company nebo jejích přidružených částí.