Planeta

Udržitelnost je jedním ze způsobů, jakým se snažíme ve Wrigley dělat věci lepšími pro planetu i lidi, se kterými spolupracujeme. Považujeme za správné rozhodnutí růst pouze udržitelně. Postupně s růstem nadále usilujeme o to snížit naši ekologickou stopu a zároveň snížit naše náklady tím, že budeme více šetrní a efektivní.

NAŠE PRINCIPY V AKCI

Související odkazy

© 2015 Wm. Wrigley Jr. Company. Všechna práva vyhrazena. Wrigley's, Orbit, Eclipse, Hubba Bubba, 5, Big Red, Lifesavers, Starburst, Winterfresh, Freedent, Skittles, Altoids, Doublemint, Extra, Creme Savers, Juicy Fruit, a další ochranné známky a další pridružené designy jsou ochrannými známkami společnosti Wm. Wrigley Jr. Company nebo jejích přidružených částí.