Raport "Zasady w Działaniu 2016/2017"

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą edycją raportu "Zasady w Działaniu", w której dzielimy się naszym podejściem do odpowiedzialności społecznej. W raporcie opisujemy konkretne inicjatywy, które konsekwentnie podejmujemy, by naszym Współpracownikom, sąsiadom, społecznościom, w których działamy, a także zwierzętom żyło się coraz lepiej.

Długofalowe cele, które chcemy osiągnąć, są spójne z Pięcioma Zasadami, którymi od początku kierujemy się w Mars – Jakością, Odpowiedzialnością, Wzajemnością, Wydajnością i Wolnością. Zasady te znajdują swoje odzwierciedlenie w każdym planowanym i realizowanym przez nas działaniu.

W raporcie znajdują się informacje między innymi o:

  • globalnych zobowiązaniach, które podjęliśmy oraz poziomie ich realizacji, a także o Sustainable in a Generation Plan (Planie Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu), który będzie podstawą naszych działań CSR w kolejnych latach;
  • wkładzie Mars w rozwój lokalnych społeczności;
  • zaangażowaniu w działania prozdrowotne, w tym w profilaktykę próchnicy;
  • rozwoju naszych Współpracowników;
  • dbałości o środowisko naturalne;
  • pomocy zwierzętom i edukacji związanej z odpowiedzialną opieką nad czworonogami oraz wzajemnych korzyściach płynących z relacji ludzi z psami i kotami.

Mamy nadzieję, że lektura tego raportu sprawi przyjemność i przybliży wszystkim wartości, którymi się kierujemy – w biznesie i poza nim.

Pobierz raport tutaj:   

© 2015 Wm. Wrigley Jr. Company. All Rights Reserved. Wrigley's, Orbit, Eclipse, Hubba Bubba, 5, Big Red, Lifesavers, Starburst, Winterfresh, Freedent, Skittles, Altoids, Doublemint, Extra, Creme Savers, Juicy Fruit, and all other trademarks and affiliated designs are trademarks of the Wm. Wrigley Jr. Company or its affiliates.