Mars Volunteer Program

Jednym z naszych priorytetów jest zrównoważony rozwój i troska o środowisko naturalne. Nie tylko zmieniamy nasze procesy produkcyjne na bardziej efektywne, ekonomiczne, zużywające jak najmniej prądu i wody, ale również organizujemy wiele działań i akcji, aby wspierać lokalne społeczności i dbać o naszą planetę. Jesteśmy szczególnie dumni z naszego wolontaryjnego programu MVP (Mars Volunteer Program). Celem MVP jest wsparcie społeczności w trzech głównych obszarach – zdrowia, środowiska i lokalnych potrzeb w zakresie poprawy warunków życia, troski o miejsca ważne dla mieszkańców oraz pomocy dla zwierząt. Posprzątane lasy, tysiące posadzonych drzew, odnowione szkoły i poprawione warunki życia zwierząt w schroniskach w całej Polsce to tylko część naszych działań. Nasi Współpracownicy wraz z rodzinami każdego roku wnoszą wkład w życie społeczności lokalnych poprzez pracę swoich rąk. Możliwość pozytywnego wpływu na naszą planetę i troska o przyszłe pokolenia napawa nas prawdziwą dumą i satysfakcją!

© 2015 Wm. Wrigley Jr. Company. All Rights Reserved. Wrigley's, Orbit, Eclipse, Hubba Bubba, 5, Big Red, Lifesavers, Starburst, Winterfresh, Freedent, Skittles, Altoids, Doublemint, Extra, Creme Savers, Juicy Fruit, and all other trademarks and affiliated designs are trademarks of the Wm. Wrigley Jr. Company or its affiliates.