Zasady w Działaniu

Wizja, jaką kierujemy się w firmie Wrigley, to tworzenie prostych przyjemności, aby rozjaśniać dni wszystkim ludziom. Jednocześnie wprowadzamy korzystne zmiany w świecie, który nas otacza, bazując na Pięciu Zasadach, którymi są: Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność. To one leżą u podstaw każdego naszego działania na rzecz naszych Współpracowników, lokalnych społeczności, Konsumentów i środowiska.

People icon

Ludzie

People To nie tylko niosące radość i popularne produkty dodają ludziom skrzydeł w codziennym życiu. Uważamy, że możemy i musimy odgrywać pozytywną rolę w odniesieniu do każdej osoby, na którą nasza działalność ma wpływ.
Więcej +

Planet icon

Planeta

Planet Począwszy od sposobu, w jaki pozyskujemy surowce, a skończywszy na tym, w jaki sposób zasilamy swoje fabryki i pakujemy nasze produkty, dbamy o to, jaki wpływ wywieramy na otaczający nas świat. Dążymy do osiągania coraz wyższych standardów jakości, wydajności, ochrony i bezpieczeństwa.
Więcej +

Performance icon

Wyniki

Performance Nie będziemy mogli wprowadzać pozytywnych zmian na świecie, jeżeli nie utrzymamy swojej działalności. Nasze wyniki mają bezpośredni i pośredni wpływ na gospodarkę i jakość życia społeczności lokalnych w rejonach, w którch prowadzimy swoją działalność - dzięki tworzeniu miejsc pracy, zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności i rozwojowi gospodarczemu.
Więcej +

© 2015 Wm. Wrigley Jr. Company. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wrigley's, Orbit, Hubba Bubba, Airwaves, 5, Sugus, Skittles, Starburst, Extra, Juicy Fruit, Tunes, Lockets, Altoids oraz wszystkie pozostałe znaki towarowe i towarzyszące im wzornictwo są znakami towarowymi należącymi do firmy Wm. Wrigley Jr. Company lub jej jednostek stowarzyszonych.