Znak towarowy

Polityka dotycząca znaków towarowych

W myśl zasad korporacyjnych, oraz aby chronić swoich konsumentów, firma Wrigley nie zezwala innym osobom lub podmiotom na wykorzystywanie należących do niej, rozpoznawalnych znaków towarowych ani wzornictwa produktów i opakowań bez wyraźnej zgody firmy.

Dobrze znane znaki towarowe firmy Wrigley należą do najbardziej rozpoznawalnych znaków tego typu na świecie. Nasze marki są sprzedawane w ponad 180 krajach - dla konsumentów na całym świecie nasze charakterystyczne znaki towarowe oraz koncepty opakowań są symbolem jakości i wartości zdrowotnych.

Firma Wrigley zbudowała potężną renomę przy wykorzystaniu tychże znaków i wzorów, dzięki czemu jej znaki towarowe stały się jednymi z jej najcenniejszych aktywów. Jak wszystko, co ma wartość, znaki towarowe należy chronić.

Od ponad 100 lat, firma Wrigley podejmuje kroki w celu rejestracji znaków handlowych w każdym kraju, w którym prowadzi swoją działalność.

Firma należycie i skutecznie ściga wszystkich sprawców naruszeń praw z rejestracji i fałszerstw, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie osoby takie działają. Przez te wszystkie lata spotkaliśmy się z setkami nielegalnych lub sfałszowanych produktów na całym świecie i w każdej z tych spraw podjęliśmy natychmiastowe kroki prawne.

© 2015 Wm. Wrigley Jr. Company. All Rights Reserved. Wrigley's, Orbit, Eclipse, Hubba Bubba, 5, Big Red, Lifesavers, Starburst, Winterfresh, Freedent, Skittles, Altoids, Doublemint, Extra, Creme Savers, Juicy Fruit, and all other trademarks and affiliated designs are trademarks of the Wm. Wrigley Jr. Company or its affiliates.