Robna marka

Politika robne marke

U skladu sa politikom naše kompanije, a u cilju zaštite naših potrošača, kompanija Wrigley ne dozvoljava upotrebu svojih robnih marki ili prepoznatljivog izgleda proizvoda trećim osobama bez svoga izričitog pristanka.

Robne marke kompanije Wrigley su među najpoznatijima u svetu. Prodaju se u više od 180 država – u očima potrošača iz celog sveta naše prepoznatljive robne marke i njihova prepoznatljiva ambalaža svakodnevne su ikone kvaliteta i besprekornosti.

Kompanija Wrigley, upotrebom pomenutih znakova i dizajna, stvorila je izuzetno ime, zbog čega robne marke kompanije Wrigley spadaju među njenu najdragoceniju imovinu. Kao i sve što nosi određenu vrednost, tako i robne marke treba primereno zaštititi.

Kompanija Wrigley skoro celu deceniju se trudi da uvede i primeni mere za zaštitu i registraciju robnih marki u svim državama u kojima posluje.

Kompanija uporno i efektno sudski goni sve prestupnike i falsifikatore, bez obzira na deo sveta u kojem deluju. Svih ovih godina svedočili smo falsifikatima i proizvodima koji su kršili zaštitu naše robne marke širom sveta. Uvek smo smesta pokrenuli primereni pravni spor protiv prestupnika.

© 2012 Wm. Wrigley Jr. Company. All Rights Reserved. 5, Orbit, Airwaves, Winterfresh, Skittles and all other trademarks and affiliated designs are trademarks of the Wm. Wrigley Jr. Company or its affiliates.